Wat heb je nodig om een goed verzuimprotocol op te stellen?

394
0
Share:
Wat heb je nodig om een goed verzuimprotocol op te stellen

Iedereen heeft er vast weleens van gehoord: ziekteverzuim. Wanneer een medewerker afwezig is en ziekte als reden opgeeft, dan spreken we van ziekteverzuim. Er zijn verschillende oorzaken voor verzuim. Voorbeelden hiervan zijn fysieke of mentale klachten, een onveilige werkomgeving of een slechte werksfeer. Verzuim treedt bijna bij elk bedrijf wel eens op en hierdoor is het belangrijk om erachter te komen hoe je verzuim zo goed mogelijk kunt voorkomen of verminderen. Verzuim kan er namelijk voor zorgen dat je vertraging of problemen oploopt bij werkzaamheden of extra kosten hebt.

Verzuim kan op verschillende manieren worden opgelost. Denk hierbij aan een veilige en gezonde werkomgeving, coaching en hulp, een goede werksfeer en een verzuimprotocol. Een verzuimprotocol is een protocol die werkgevers en werknemers kunnen volgen wanneer er verzuim is. Een verzuimprotocol is één van de beste manieren om verzuim te verminderen of te voorkomen. Daarom vertellen we je er in dit artikel alles over. Benieuwd? Lees dan gauw verder!

Wat heb je nodig om een goed verzuimprotocol op te stellen?

Een verzuimprotocol is onderdeel van het verzuimbeleid van een organisatie en is één van de belangrijkste manieren om verzuim te voorkomen. Om het je wat makkelijker te maken hebben we een aantal punten onder elkaar gezet die je nodig hebt om een goed verzuimprotocol op te stellen:

  • Inzicht en kennis van wet- en regelgeving: het is belangrijk om genoeg kennis te hebben over de wet- en regelgeving van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Denk hierbij aan de Arbowet, maar bijvoorbeeld ook aan de Wet verbetering poortwachter;
  • Goede communicatie: goede communicatie tussen werkgever en werknemer heel belangrijk voor het uitvoeren van een goed verzuimprotocol. Je moet immers afspraken maken met elkaar en deze nastreven. Door goed te blijven communiceren weten werknemers wat ze kunnen verwachten en hoe ze moeten handelen bij verzuim;
  • Duidelijke afspraken: zorg dat je duidelijke afspraken maakt over de verzuimprocedure. Op deze manier weet iedereen zijn of haar verantwoordelijkheden;
  • Verzuimregistratie op orde stellen: zorg voor een goede verzuimregistratie. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een verzuimregistratiesysteem;
  • Begeleiding: zorg voor goede begeleiding bij re-integratie. Re-integratie is het terugkeren naar werk na een verzuimperiode. Een voorbeeld van begeleiding is het inschakelen van een bedrijfsarts of coach;
  • Evaluatie en bijsturing: bespreek en evalueer regelmatig het verzuimprotocol met je personeel. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een jaarlijkse evaluatie of bij belangrijke wijzigingen in de wet- en regelgeving.

Aan de slag met verzuim

Het opstellen van een goed verzuimprotocol kan knap lastig zijn en daarom is het belangrijk om bovenstaande tips en stappen na te gaan. Door een goed protocol te hanteren, kun je als werkgever bijdragen aan een gezonde werkomgeving en het voorkomen van langdurig verzuim.