Tips voor het zorgeloos regelen van de WIA

286
0
Share:
Tips voor het zorgeloos regelen van de WIA

Ook medewerkers die een goede werk-privébalans kunnen een keer ziek zijn. Meestal is dit binnen een week weer over. Zowel de medewerker als werkgever hebben er niet al te veel last van. De afgelopen jaren is het ziekteverzuim echter steeds verder opgelopen. Iets meer dan drie jaar geleden vooral door coronabesmettingen. Het afgelopen jaar is vooral werkdruk – onder andere vanwege het oplopende personeelstekort – een belangrijke veroorzaker. Werkdruk kan leiden tot stress met ziekteverzuim als gevolg. Uiteindelijk kan dit zelfs resulteren in langdurige uitval en mogelijk zelfs arbeidsongeschiktheid. Een medewerker kan na twee jaar lang doorbetaald te zijn door de werkgever, in aanmerking komen voor een WIA-uitkering. Maar hoe regel je deze?

Een WIA-uitkering: wat is het en wie heeft er recht op?

Allereerst is het wellicht handig om nog even toe te lichten wat een WIA-uitkering inhoudt. Een WIA-uitkering (de afkorting voor wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) is er voor mensen die minstens 35 procent minder kunnen werken vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid. De uitkering volgt op de doorbetaling van loon gedurende minimaal twee jaar door de werkgever.

De WIA is onder te verdelen in twee verschillende uitkeringen. Enerzijds betreft het de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) voor mensen die nog wel of deels kunnen werken, nu of in de toekomst. Anderzijds is er de IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) voor mensen die nu – en in de toekomst – niet meer kunnen werken.

Een WIA-uitkering wat is het en wie heeft er recht op

Hoe vraag je een WIA-uitkering aan?

De WIA-uitkering vraag je online bij het UWV aan met DigiD. Voordat de aanvraag wordt gedaan is het belangrijk alle benodigde documenten te verzamelen. Het betreffen het medische dossier van de bedrijfsarts en het re-integratieverslag. Dit laatste dient te bestaan uit de probleemanalyse, plan van aanpak, (tussen)evaluatie, actueel oordeel van de arbodienst of bedrijfsarts en de eindevaluatie. De documenten over de re-integratie kan de werkgever mogelijk digitaal sturen naar het UWV, maar de medewerker kan dit ook zelf per post doen. Het medisch dossier van de bedrijfsarts dient in ieder geval per post naar het UWV in Amsterdam verzonden te worden.

Wanneer vraag je een WIA-uitkering aan?

Wanneer je 88 weken vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid niet hebt kunnen werken, zul je van het UWV een brief krijgen over de aanvraag van de uitkering. Belangrijk is dit snel te regelen (binnen vier weken). Hoewel het UWV namelijk prioriteit geeft aan de beoordelingen, kunnen ze niet altijd binnen de gestelde termijn reageren. Een WIA-uitkering gaat 104 weken na ingang van de start van je ziekteverzuim of afwezigheid op werk in. Mocht het UWV niet tijdig de situatie kunnen beoordelen, dan kan de aanvrager wel al een voorschot krijgen per ingang van de uitkering.