Know your Customer: 5 belangrijke vragen over dit principe

358
0
Share:
Know your Customer: 5 belangrijke vragen over dit principe

In het verleden was er bij het regelen van financiële zaken sprake van korte, directe lijnen. Wilde iemand een rekening openen of een lening aanvragen, dan ging hij of zij daarvoor naar de bank in de stad of het dorp. Grote kans dat de medewerkers hier de persoon in kwestie kenden, en daarom vrij eenvoudig een inschatting konden maken van zijn of haar betrouwbaarheid. Tegenwoordig is de situatie heel anders. Financiële instellingen kennen hun klanten meestal niet meer persoonlijk, maar ze zijn wel verplicht hun klanten en transacties te screenen.

Jens de Groot van Invenna vertelt meer over dit KYC-principe.

Wat houdt het KYC-principe in?

De Groot vertelt meer over de grondbeginselen van het KYC-principe. “KYC is de afkorting voor Know Your Customer, of Know Your Client. Letterlijk vertaald: ken je klant. Ondernemingen in bepaalde branches, zoals de financiële sector, zijn tegenwoordig verplicht hun klanten te ‘kennen’ voordat ze zaken gaan doen. Valt je onderneming onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme – de Wwft – dan zal je je klanten moeten onderzoeken. Door klanten uitgebreid te identificeren weet je precies of ze een risico kunnen zijn voor een integere bedrijfsvoering.”

Op welke ondernemingen is KYC van toepassing?

Volgens De Groot is KYC van toepassing op alle financiële instellingen die zich bezighouden met vermogen van klanten. Onder andere kun je denken aan banken, accountants, verzekeraars en advocaten. Een lijst met ondernemingen die vallen onder de Wwft is te vinden op de website van de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland.”

Op welke ondernemingen is KYC van toepassing

Waaruit bestaat een KYC-check, oftewel Customer Due Diligence?

Vervolgens gaat De Groot verder in op welke stappen een onderneming hoort te nemen bij een KYC-check. “Het eerste onderzoek bestaat uit het identificeren van de klant. Hierbij dien je de identiteit de verifiëren, en te onderzoeken of de persoon op onder meer een sanctielijst of zogeheten Pep-lijst staat. Bestaande klanten dienen voortdurend gemonitord te blijven worden. Bijvoorbeeld als het gaat om het risicoprofiel of ongebruikelijke transacties.”

Wat is het nut van KYC?

De Groot vertelt meer over het nut van KYC. “De meeste ondernemingen streven een betrouwbare bedrijfsvoering na. Vanwege de integriteit van de ondernemer, een goed imago naar klanten en om boetes van de DNB of AFM te voorkomen. Voor wat betreft dit laatst ben je bijvoorbeeld verplicht om te voorkomen dat klanten geld witwassen of criminele activiteiten financieren. Het KYC-principe geeft de mogelijkheid allerlei beschikbare klant- en transactiedata samen te brengen tot een uniek klantbeeld. Door risico’s inzichtelijk te maken kun je ze beter monitoren en beheersen.”

Wat houdt de meldingsplecht bij KYC in?

Tot slot is het ook belangrijk om te weten wat en wanneer ondernemingen moeten melden bij opvallende klant- of transactiedata. De Groot: “Zie je verdachte transacties dan ben je verplicht dit te melden bij de FIU. Doe je dit niet, dan kan dat gevolgen hebben. De AFM biedt een lijst aan met indicatoren waarop een melding gedaan moet worden. Hierbij valt te denken aan onduidelijkheden over fiscaliteiten, de verkoop van een pand ver boven de taxatiewaarde, huren met een valse identiteit of negatief nieuws in de media.”