Kantoor aan huis: wat komt hier fiscaal bij kijken?

358
0
Share:
Kantoor aan huis wat komt hier fiscaal bij kijken

Steeds meer ondernemers kiezen voor een kantoor aan huis. Dat is handig, want je hoeft geen externe bedrijfsruimte te huren en je hebt ook geen reiskosten of reistijd om naar je kantoor te komen. Dat maakt je extra flexibel met je werkuren. Heb jij ook plannen om aan huis kantoor te gaan houden? Dan is handig om op de hoogte te zijn van hoe het zit met een kantoor aan huis en de Belastingdienst. Met andere woorden: is een kantoor aan huis aftrekbaar van de inkomstenbelasting, of zijn er aftrekbare kosten voor een kantoor aan huis? We vertellen meer over de fiscale aandachtspunten rondom een kantoor aan huis.

Voldoen aan het zelfstandigheidscriterium

Belangrijk is om er rekening mee te houden dat de kosten die gemaakt worden voor een kantoor aan huis niet altijd zomaar afgetrokken kunnen worden van de inkomstenbelasting. Hiervoor moet jij als zzp’er met kantoor aan huis namelijk aan het zogenaamde zelfstandigheidscriterium en inkomenscriterium voldoen. Dat houdt in dat het niet zomaar een kantoor in huis moet zijn, maar dat de werkruimte een zelfstandig onderdeel van de woning moet zijn. Het kantoor moet daarom over een eigen ingang beschikken en eigen voorzieningen zoals sanitair hebben. Je kunt niet zomaar een slaapkamer als kantoor kunnen inrichten, je moet als het ware je kantoor aan huis kunnen verhuren aan derden. Een schuur of een garage ombouwen tot een kantoorruimte aan huis is wél een optie.

Voldoen aan het inkomenscriterium

Daarnaast moet je dus ook aan inkomenscriterium kunnen voldoen om voor de aftrek van een kantoorruimte aan huis in aanmerking te kunnen komen. Dat wil zeggen dat tenminste 70 procent van alle inkomsten die je genereert uit het kantoor aan huis moeten komen. Daarnaast speelt ook nog het aantal vierkante meters van de ruimte een rol in het bepalen of de kantoorruimte aan huis fiscaal afgetrokken kan worden of niet. Voldoe je niet aan de criteria, dan zal je de kosten voor je kantoor aan huis niet van de inkomstenbelasting kunnen aftrekken en valt je werkruimte onder de eigenwoningregeling. Dat betekent wel dat je de volledige woning kunt aftrekken in box 1.

Privévermogen of ondernemingsvermogen

Privévermogen of ondernemingsvermogen?

Voldoet jouw kantoor aan huis wél aan de criteria en is de ruimte voor meer dan 90 procent bestemd voor zakelijk gebruik, dan moet de ruimte verplicht als ondernemingsvermogen worden beschouwd. Is dit percentage in jouw geval lager maar ligt het zakelijk gebruik van de werkruimte wel boven tien procent van het totale gebruik? Dan bepaal je zelf of je de werkruimte wilt aanmerken als privévermogen of als ondernemingsvermogen.

Aanmerken als privévermogen

Kies je ervoor om je kantoor aan huis aan te merken als privévermogen? Dan telt de bedrijfsruimte niet mee voor de bepaling van het eigenwoningforfait. In dit geval moet je de bedrijfsruimte net als de bijbehorende hypotheekschuld aangeven als bezitting en schuld in box 3 van de aangifte inkomstenbelasting. Je mag de hypotheekrente over de bedrijfsruimte echter dan weer niet aftrekken van de inkomstenbelasting. Wel heb je in deze situatie de mogelijkheid om vier procent van de zogenaamde WOZ-waarde van de bedrijfsruimte af te trekken van de winst van je onderneming. Ook kun je alle kosten in rekening brengen die normaal door een huurder dienen te worden betaald, zoals energiekosten, maar ook inrichtingskosten van tapijt en behang tot aan kantoorinventaris. Een telefoon- en internetaansluiting kunnen dan weer niet worden afgetrokken van de winst, tenzij ze uitsluitend voor zakelijk gebruik zijn.

Aanmerken als ondernemingsvermogen

Je mag de kosten van je bedrijfsruimte wél aftrekken van de winst als deze wordt aangemerkt als ondernemingsvermogen, in welk geval de werkruimte niet meer onder de eigenwoningregeling valt. In plaats daarvan wordt je kantoor aan huis belast als onderdeel van de winst die je realiseert met je onderneming. Je kantoor aan huis moet wel al bij het begin van je onderneming of op het ogenblik dat je het pand in gebruik neemt worden vermeld in de balans, onder vermelding van de aanschaffingskosten. Kies je er op een bepaald moment voor om je kantoor aan huis te verkopen, dan moet je wel belasting betalen over de gerealiseerde boekwinst door deze verkoop. Bij verlies kan deze overigens ook worden afgetrokken in de boekhouding. Als je de hele woning inclusief de werkruimte laat aanmerken als ondernemingsvermogen, dan mag je alle koste die je maakt voor je woning aftrekken van je winst. Wel moet je er dan natuurlijk rekening mee houden dat er jaarlijks door een bijtelling voor privégebruik een verhoging van de winst moet gebeuren. Hoeveel dit is, hangt sterk af van het jaar in kwestie én van de WOZ-waarde van het woongedeelte van de woning.

Werkruimte in een huurwoning

Heb je een gehuurde woning met kantoorruimte? Dat zijn de regels opvallend genoeg een stuk soepeler. Als je de ruimte voor tenminste 90 procent zakelijk gebruikt, kun je de woonlasten fiscaal in mindering brengen. Voorwaarde is wel dat de werkruimte dan tenminste 10 procent van het totale vloeroppervlak in beslag neemt. Dat wil echter niet zeggen dat hier noodzakelijkerwijs om een zelfstandige ruimte moet gaan. Als jouw kantoor aan deze eisen voldoet, heb je twee opties: je kunt alle huisvestingskosten die betrekking hebben tot de kantoorruimte aftrekken van de winst of een splitsing maken tussen het zakelijk- en het privédeel van de woning op basis van het vloeroppervlak. Bij de eerste optie krijg je wel te maken met een fiscale bijtelling voor privégebruik van de woning, die 1,8 procent van de zogenaamde WOZ-waarde van het privégedeelte van de woning bedraagt. Ontvang je huurtoeslag, dan moet je deze naar rato op te tellen bij de winst. Je moet deze keuze al maken bij de start van je bedrijf of bij het begin van de huur van de woning. Deze keuze ligt vervolgens vast en kan niet jaarlijks worden veranderd.

Sluit je een zakelijke lening af om een kantoor aan huis te realiseren? De kosten voor de lening voor de verbouwing van een kantoor aan huis zijn aftrekbaar van de winst in je onderneming. Voorwaarde daarvoor is wel dat de woning wordt aangemerkt als ondernemingsvermogen.